Logo digitaldidaktikk.no

Røster

Digital dømmekraft i skolen


Her forteller Erik Westrum, veileder fra Drammen kommune, om hvordan de har jobbet med å innføre digital dømmekraft i skolen. Videre presenterer Eva Bratvold nettsiden digitaldommekraft.no, en gratis nettressurs for foreldre, skoler og kommuner.