Logo digitaldidaktikk.no

Røster

Digital dømmekraft


Debatt om digital dømmekraft i skolen.

Hverdagen vår blir mer og mer digital, og stadig flere av oss tilbringer mye av vår tid på nettet. Mye av den daglige kontakten vi har med andre mennesker foregår på sosiale medier. Hvordan kan skolene møte dagens behov for å lære barn og unge digital dømmekraft?