Logo digitaldidaktikk.no

Røster

Bli inspirert av forskere, pedagoger og synsere. Her finner du korte "snutter" med mennesker som er opptatt av IT og læring i dag og for framtiden.