Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

YouTube

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.youtube.com/

Mange ulike typer videoer som kan brukes i undervisningen, gratis. Gjennom å registrere seg kan man laste opp egne videoer, f.eks. hvis man bruker "flipped classroom"-videoer som elevene skal se på hjemmefra.


Android app on Google Play


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: