Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Thinglink

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.thinglink.com

Thinglink er et gratis webbasert verrktøy som gir deg mulighet til å lage interaktive bilder. Du kan legge inn lenker på spesifikke punkter i et bilde og skape visuelle informasjons- og lenkesamlinger.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: