Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Slice it!

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


global.com2us.com/game/sliceit

Slice it! er super til å trene på begreper og forståelse innenfor geometri på en spillpreget og motiverende måte.Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: