Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Samskrive NDLA - samskrivingsverktøy

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


samskrive.ndla.no/

Her kan man opprette et dokument som alle som har tilgang til nettadressen kan skrive i samtidig. Fint å bruke som idemyldring, til referatskriving eller i forbindelse med andre typer samarbeidsprosjekter. Siden alle som har nettadressen har tilgang skal det ikke skrives sensitiv informasjon i dokumentet. Dokumentet kan senere konverteres til andre typer filer, f.eks. .doc eller .pdf.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: