Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Planeten

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


apps.forskning.se/InfactPlaneten/index.html?lang=nor

Animasjon med faktainformasjon om ulike sider ved jordkloden - fra jord og vann til bærekraftig utvikling og tilstand.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: