Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Ordtrener

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


ordtrener.weebly.com/oslashvelser.html

Øv på diftonger, skj/kj/sj-lyd, o eller å, enkel/dobbel konsonant osv.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: