Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Ordstress

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.geirlarsen.org/ordstress.html

Koster 14 kr/15kr. Ordstress er en spillpreget applikasjon. Elevene kan trene på de 500 mest brukte ordene i norsk språk, basert på norsk frekvensordlisete. Applikasjonen gir mulighet til å stille på vanskelighetsgrad og tempo.


Android app on Google Play 

Finnes også tilgjengelig for Windows


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: