Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Mine ordbilder

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


fagbokforlaget.no/?artikkelid=503

Denne applikasjonen har som mål å øke lesehastigheten ved å trene på helordslesing av høyfrekvente ord, med så kort visningstid som mulig. Det kan gjøres tilpasninger i applikasjonen i forhold til hastighet, antall ord osv


Android app on Google Play


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: