Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Min stemme

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


minstemme.no

Nettressurs for undervisning i demokrati, frihet og likestilling. Både faglig innhold og forslag til oppgaver. Utviklet av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag av Kunnskapsdepartementet i forbindelse med stemmerettsjubileet 2013 og grunnlovsjubileet 2014.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: