Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Matematikk.org

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.matematikk.org/

Nettstedet matematikk.org er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved Universitetet i Tromsø, Bergen, Oslo og NTNU sammen med fakultet for realfag ved Universitetet i Agder, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Mange ulike oppgaver for alle alderstrinn, noen i form av spill. Tjenesten er gratis.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: