Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Kikora

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.kikora.no/

Med Kikora kan elevene gjøre alle mellomregninger digitalt og få fortløpende
tilbakemelding på hva som er riktig og galt. Produktet er lisensiert.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: