Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Kart i skolen

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.kartiskolen.no/

Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finner du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: