Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Kahoot

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


getkahoot.com/

Gjennom å registrere seg på Kahoot kan læreren lage en quiz, diskusjon eller spørreundersøkelse til sine elever. Elevene kan bruke enhver enhet med internett-tilgang for å delta/svare. Lærerens spørsmål vises på tavla, elevene svarer ved å trykke på sine enheter.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: