Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Hvor er Alexa?

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


informasjonskompetanse.no/hvoreralexa/

Interaktiv oppgave med tema informasjonskompetanse/sikkerhet på Internett, hvor valg av svaralternativ vil endre respons.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: