Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

GroupZap - samarbeidstavle

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


groupzap.com

GroupZap er en samarbeidstavle hvor deltakerne bl.a. kan skrive notater på post-it-lapper og bruke ikoner som smileansikter og stjerner. Kan eksemplevis brukes til å skrive ulike forslag på post-it-lappene og la deltakerne stemme ved å plassere ikoner ved de ulike forslagene.
Enkel å bruke, ingen registrering nødvendig. Den som oppretter tavla oppgir sin e-postadresse for å starte tavla og inviterer andre ved å gi dem lenke/adresse.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: