Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Glogster - interaktiv poster

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.glogster.com/

Glogster er en slags interaktiv poster  som du enten kan publisere på Glogster eller på blogg, Facebook osv (det er ulike valg for å få
kode til de ulike tjenestene).  Her er det bare kreativiteten som setter grensene, men stikkord er presentasjon, lyd/bilde-redigering, kreativitet og historiefortelling. Tjenesten er gratis, men krever registrering. Det finnes en egen versjon for skole: http://edu.glogster.com/ - hvor lærer har oversikt over og kan velge hva som kan publiseres, men dette er en betalingstjeneste.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: