Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Freemind - tankekart

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download

Tankekart er et nyttig verktøy for å strukturere informasjon og støtter læringsprosessen. Freemind er et verktøy for å lage tankekart. Gratis, krever nedlasting. Programmet er på norsk som er et pluss, men hjelp/Faq er på engelsk. Det er enkelt i bruk og du kan eksportere til ulike format (html, pdf, svg, jpg osv) – noe som er en stor fordel. Et tips til FreeMind før du begynner å lage tankekartet; nodene/tema/undertema blir i utgangspunktet merket når du fører musa over og det er litt irriterende – gå til Verktøy – egenskaper – oppførsel (metode for valg = ved å klikke) så slipper du dette problemet.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: