Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Flickr - bildedelingstjeneste

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


www.flickr.com/

Gratis bildedelingstjeneste på Internett som krever registrering. Man kan laste opp egne bilder og dele med alle, ingen eller med grupper. Bildene kan merkes med lisens for hvordan de kan benyttes. Her kan man også søke etter og finne bilder som kan brukes i ulike typer prosjekter.


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: