Logo digitaldidaktikk.no

Ressurser

Dragonbox 12+

Finn ressurs

Klassetrinn

Fag

Type ressurs

Språk


dragonboxapp.com

Koster 70kr. Lær algebra gjennom spilll og moro. DragonBox Algebra 12+ er et komplett læringsverktøy som gir en grundig innføring i hele algebrapensum fra barneskolen til begynnelsen av videregående skole. Mer avansert og mer innhold enn i Dragonbox 5+.


Android app on Google Play


Fortell andre om denne ressursen:


Relaterte ressurser: