Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Ordskyer

Stikkord: ordskyer wordle visualisering læringsstiler

Bruken av ordskyer i klasserommet er en virkningsfull måte å visualisere undervisning på. Det finnes mange gode ordskygeneratorer, og Wordle er den desidert mest populære.

Wordle er en lettfattelig tjeneste for å lage ordskyer. Tjenesten er gratis og krever ikke innlogging.

Når du har lagt inn en tekst (skrive inn, lime inn, vise til en nettside) vil tjenesten generere en ordsky som gjør at ord som er brukt mye vil bli store og ord som er lite brukt blir mindre. Man kan endre skrifttype, farger og retning på ordene til man har laget en ordsky man er fornøyd med. Ordskyen kan skrives ut, eller man kan bruke skjermutklipp for å ta et skjermbilde av den til bruk i undervisningen. Det er bare fantasien som setter grenser for hva ordskyer kan brukes til, f.eks. få elevene til å skrive f.eks hva de assosierer med et ord (eks fremmedord) eller tema (klimakrisen eller nytt område i et fag), skriver stikkord og bruker som støtte under muntlig presentasjon, gjenfortelle historie (lim inn hele historien og lag ordsky av ordene som er mest brukt), tekstanalyse (lim inn tekst om et tema eller en tale og se hva slags ord som er mest brukt), innøving av ordforråd, lim in ordtak osv.


Til refleksjon

  • På hvilken måte kan jeg, i min undervisning, bruke digitale ordskyer?
  • På hvilken måte kan elevene bruke ordskyer for å oppnå bedre læring?

Relaterte ressurser