Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Tankekart

Stikkord: læringsstiler

Tankekart som pedagogisk verktøy for å samle og organisere kunnskap har mange fordeler og er velbrukt i skolen side 70-tallet. I dag finnes det mange digitale verktøy godt egnet til bruk for elever og lærere.

Tankekart er et verktøy som du kan bruke for å organisere prosessen fra tanke til ferdig produkt. Digitale verktøy for å lage tankekart lar deg fortløpende gå inn i
alle ledd og endre/utvide elementene du arbeider med. Organiseringen vises som visuelle mønster/sammenhenger, gjerne i form av piler, bobler, bokser, skjema
osv.

Som pedagogisk verktøy er tankekart svært nyttige når de som skal lære er inne i idemyldringsfasen og skal konkretisere og visualisere ideene sine. Tankekart er
også en effektiv notatteknikk, som organiserer notatene på en god måte, der enraskt får oversikt og se hva en bør studere nærmere.

Det finnes en del ulike verktøy, mange av disse er gratis, og de fleste er enkle å bruke. Noen ganger kan det være greit å benytte papir og blyant, men digitale verktøy har
fordelen av å kunne endres langt mer effektivt. I digitale tankekart kan man enkelt lenke til ekstern informasjon og legge inn bilder og video. Når innholdet foreligger digitalt blir det også mulig å eksportere informasjonen fra tankekartet over til andre redigerbare formater. Noen digitale tankekartverktøy har også mulighet for samskriving.

Bjørn Ringom, som innførte tankekart i Norge på syttitallet, setter opp følgende
fordeler ved å bruke tankekart ved læring:

 • Du noterer mer kreativt slik at du øker motivasjonen.
 • Du lærer å huske bedre uten å bruke memo-teknikker
 • Du får langt bedre oversikt, notatene blir bedre organisert og enklere å bruke.
 • Du sparer tid på mange typer arbeidsoppgaver.
 • Du øker forståelsen når du noterer fra kurs, foredrag og fagbøker.
 • Du stimulerer flere områder i hjernen som gjør at du tenker mer kreativt og logisk.
 • Du bedrer din effektivitet.

Til refleksjon

 • Hvilke læringsmessige fordeler har bruk av tankekart i undervisningen
 • I hvilke sammenhenger tenker du bruk av tankekart/ organisering av kunnskap er nyttig?
 • Hvordan kan du enkelt legge til rette for bruk av tankekart i din undervisning?
 • Hvordan kan digitale tankekart gi en merverdi i forhold til "analoge"?

Relaterte ressurser