Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Spillbasert læring

Stikkord: læringsstiler app spillbasert læring

“Hjernen arbeider på samme måte som et dataspill”, - mennesker tenker og lærer gjennom erfaringer de har hatt og via simuleringer de har kjørt i hodet, basert på sine erfaringer.

Hva er spillbasert læring?

Spillbasert læring (Gamebased Learning - GBL) tar utgangspunkt i digitale spill som har definert et læringsutbytte. Vanligvis er spillbasert læring utviklet for å balansere et faglig innhold med spillets egenskaper, der spilleren kan bruke innholdet i direkte tilknyting til "den virkelige verden". Spill kan også være enkle quiz'er eller oppgaver hvor man skal velge ut et korrekt svar. Tilbakemelding på om man har valgt riktig eller feil alternativ, kommer umiddelbart. Mer avanserte dataspill krever oppmerksomhet rundt strategier, finne mønster og løse problemer - alle sentrale egenskaper i en læringsprosess.

Spillbasert læring beskriver en tilnærming til undervisning , der elevene utforske relevant aspekt av spill i en læringssammenhengdesignet av lærere . Lærere og studenter samarbeide for å legge til dybde og perspektiv til opplevelsen av å spille spillet . I et spillbasert læringsmiljø jobber vi mot mål, velger handlinger og de konsekvenser våre handlinger får. Et eksempel på dette er Nordahl Grieg vgs i Bergen som bruker zombie-spillet "the walking dead" for å diskutere etiske dilemma. 

Erfaringsbasert læring via dataspill, der spillet lar elevene ta del i en aktivt erfaring, ikke bare det å passivt motta informasjon, gir elevene mulighet til å utforske, prøve ut ting og se effekten av sine handlinger. Vi gjør feil i et risikofritt miljø, der vi gjennom eksperimentering og praksis er aktive i egen læring. Mange av tankeprosessene kan vi overføre fra et simulert miljø til det virkelige liv .

Overført til klasserommet, kan vi også bruke metoder fra spillbasert læring uten at vi sitter foran skjerm. Begrepet "gamification" tar spillelementer (som nivåer, ekstra liv, diplom, konkurranse, premiering av prestasjoner etc) og bruker dem i en setting uten spill. Metodisk vil elevene kjenne seg igjen i måten tema gjennomgås på, og elevene får forfriskende og motiverende erfaringer. Gabe Zichermann hevder at spill gjør barn til bedre problemløsere

Dataspill kan gi bedre undervisning

Forskning viser at spill i seg selv fungerer som effektive læringsomgivelser. Den amerikanske spillforskeren James Paul Gee peker på at pedagogikken trenger å la seg inspirere av spilldesignere og deres design av læringsmiljøer. I følge Gee har spilldesign et klart potensial også i klasserommet. Unge som spiller lærer dessuten å forholde seg effektivt til dynamiske informasjonskilder i ulike media og modi gjennom spill (Gee, 2005).


Til refleksjon

  • Hvordan tenker du at dataspill kan gi bedre undervisning? 
  • På hvilke områder vil du bruke spillbasert læring som metode?
  • Hva mener du er de viktigste årsakene til at elevene opplever spillbasert læring som særlig motiverende?
  • Hvordan kan du overføre spillmetodikken til andre områder enn kun der det foreligger et dataspill?

Til fordypning

Relaterte ressurser

Relaterte historier

Relaterte røster