Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Samskriving

Stikkord: konnektivisme nettbasert læringsstiler skriving

Med samskriving menes at elever er sammen om å skape en felles tekst eller at læreren skriver sammen med elevene. Elevene og læreren utgjør slik en viktig støtte for hverandre i skriveprosessen.
Forskning viser at samskriving har positiv effekt på både motivasjon og skriveutvikling hos den enkelte.

Læreren kan lettere koble seg på elevenes skriveprosesser i en tidlig fase om man bruker digitale samskrivingsressurser. Samskriving i for eksempel Google drive kan organiseres på ulike måter. Elevene kan få en lenke til et dokument de skriver på som lærer har opprettet. Dette er kanskje den enkleste formen, siden kun lærer må være registrert på Google, men elevene vil da ikke ha mulighet til å opprette egne dokumenter og du vil ikke kunne se hvem som skriver hva. Her kan du se og prøve et eksempel på samskriving uten pålogging. Dersom elevene har en Google-konto selv, vil de kunne opprette egne dokumenter og invitere inn de som skal skrive sammen (og lærer)

På tankekartet under kan du se noen eksempler på samskrivingsverktøy for blant annet dokumenter, regneark, oppstagstavle og tankekart


Til refleksjon

  • Hvordan du ha nytte av digitale samskrivingsvektøy i din undervisning?
  • Hvordan påvirker det arbeidet med vurdering av tekster?