Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Quiz

Stikkord: app læringsstiler

Quizer blir som oftest brukt for å oppsummere eller teste kunnskap, men de kan brukes på alle stadier i en læringssituasjon.

En av fordelene ved å bruke quiz er at alle elevene aktiviseres. Elementet av lek og spill gjør at læringen blir motiverende for elevene. Mange setter også pris på konkurranseelementet enten de opplever at de konkurrerer mot andre i klassen eller seg selv.

Bruk av quiz i starten av læringssituasjonen

 • Komme i læringsmodus, ufarlig måte å bli kjent med begreper på.
 • Bli kjent med elevenes forkunnskaper, grunnlag for videre arbeid med emnet.
 • Elevene bevisstgjøres på egen kunnskap og områder de kan lite om.

Bruk av quiz underveis i læringssituasjonen

 • Trene på fagstoff, øve gjennom repetisjon.
 • Stopp-punkt for å oppsummere og markere at man går videre.
 • Viser hva elevene kan, om det er noe man må arbeide mer med.
 • Individuelle svar etterfulgt av par-/gruppediskusjon og nytt svar kan gi økt forståelse og læring. (Dette er grundigere omtalt under «SRS og peer instruction».)

Bruk av quiz ved slutten av læringssituasjonen

 • Viser hva elevene kan, om det er noe man må arbeide mer med.
 • En del av grunnlaget for vurdering av elevenes kompetanse i emnet.

Viktig å passe på

 • Dersom elevene skal ha utbytte av quizen, er det avgjørende viktig at den gjennomgås umiddelbart etter gjennomføring. Det er ikke nok at en del quizer viser hvilket alternativ som var korrekt umiddelbart etter at elevene har svart – man må også se på hvorfor dette svaret var korrekt. Quizer har mulighet for å vise hvor mange prosent av elevene som svarte hvilket alternativ – dette kan også være fint å vise fram i klassen.
 • Pass på at quizen ikke er for lang. Det er en fare for at elevene ikke husker hva de svarte (eller hvorfor de svarte som de gjorde) på de første spørsmålene når quizen er ferdig.
 • Ha realistiske svaralternativer. Det er ikke moro å være den eleven som har valgt svaralter-nativet de andre ler av og latterliggjør. Må du ha noen åpenbart uriktige alternativer, sørg for å overdrive såpass at du er sikker på at ingen elever velger alternativet.
 • Ikke sammenlign elevenes resultater i klassens påhør. Enkelte quizer viser hvem som har hatt høyest score – det er ikke sikkert det er egnet på alle emner og i alle klasser. Vurder ut i fra den enkelte klasse.
 • Skal quiz-resultatene vektlegges ved vurderingen av elevenes kompetanse, må spørsmålene ha klar sammenheng med målene som ble presentert for elevene ved oppstarten av emnet.

Ferdige quizer

Det finnes mange nettsider med ferdige quizer. Her vil du som lærer ikke få oversikt over den enkelte elevens svaralternativer. Slike quizer er godt egnet til å øve på fagstoff/begreper, men kan i liten grad brukes til å vurdere elevens kompetanse. Slike quizer kan også tas i plenum ved at quizen vises på tavle/lerret og elevene i grupper diskuterer seg fram til korrekt svaralternativ. Slik vil alle elever i noen grad aktiviseres.

Kilde: http://www.astd.org/Publications/Blogs/L-and-D-Bl...


Til refleksjon

 • Hvilke andre fordeler ser du ved å bruke quiz på ulike stadier av læringen?
 • Hvordan kan du selv ta i bruk quiz i egen undervisning?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser