Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

QR- koder

Stikkord: app nettbrett bilde

QR koder eller «Quick response code» har sitt opphav fra Japan på 1990 tallet. Det er en todimensjonal mosaikk kode som inneholder endel mer informasjon enn en vanlig strek-kode. Kan dette brukes i skoklen inn i undervisning eller er det bare en artig “trigger” bergnet for markedsføring?

QR kodene kan leses svært hurtig inn og kan lagre et stort antall såkalte alfanumeriske tegn. Derfor er de godt egnet til optisk lesing av data.  Bruksområdene er mange, men mest vanlig er de i bruk innen reklame og markedsføringskampanjer.                                             

            

QR koder kan leses av med smarttelefoner og nettbrett om du har lastet inn en QR kode leser på enheten. QR-kodene identifiseres via de tre like hjørnene i mosaikkbildet. Når en QR-leser ser disse tre feltene, tolkes resten av innholdet innenfor firkanten. Du trenger en smarttelefon eller nettbrett og et program som kan scanne QR-koder. Som regel trenger du bare å starte appen og så peke kameraet mot en QR-strekkode og i løpet av svært kort tid får du så opp et vindu som forteller deg hva strekkoden inneholder, med mulighet for gå videretil innholdet. Man kan også som privatperson lage/generere egne QR koder som kan benyttes som hurtig lenker inn til den informasjonen man vil dele. Du kan derfor lage egne QR-koder som kan inneholde lenke f.eks. til din hjemmeside, en Youtube-video, Facebookside eller et visitkort (vcard). Det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger for hva du kan bruke den til.

I skolesammenheng kan man også benytte QR koder. Elevene kan f.eks. enkelt lage egne QR koder som kan koples til f.eks. sanger i musikk, gruppearbeid de vil vise fram, hjemmesider eller annen info de vil dele med klassekameratene.

Tips til bruk av QR koder i undervisning


Til refleksjon

  • Har du oppplegg på skolen din eller i klassen din der  kan du bruke QR koder?
  • Vil bruken av QR -koder løfte undervisningen eller bare gjøre den "artigere"?

Relaterte ressurser