Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Presentasjoner

Stikkord: presentasjon nettbasert skylagring lyd bilde video film animasjon læringsstiler

Både som lærer og elev skal man i ulike situasjoner presentere fagstoff eller legge fram et emne. Presentasjonsverktøy brukes da gjerne for å strukturere stoffet og holde på tilhørernes oppmerk-somhet. Presentasjonsverktøyet blir en visuell støtte for både den som prater og de som lytter. Det er også i mange tilfeller vanlig at presentasjonen deles med tilhørerne i etterkant slik at de lettere kan huske og repetere det som ble lagt fram.

Power Point er sannsynligvis det mest kjente presentasjonsverktøyet Apples Keynote er også mye brukt. Programvare til digitale tavler, som f.eks. Active Inspire og Smart Notebook, brukes også som presentasjonsverktøy selv om de også ha mange andre bruksområder. (For mer om digitale tavler, se metodedel om dette.) De senere årene har det kommet mange nettbaserte presentasjonsverktøy samt app’er for å lage presentasjoner. En del løsninger fungerer på ulike plattformer/enheter. Løsninger hvor presentasjonene lagres i skyen har den klare fordelen at de ikke opptar lagringsplass på egen enhet. Det er også svært lett å dele disse presentasjonene med andre. Eksempler på nettbaserte presentasjonsverktøy er Prezi, Google Presentations, Emaze, Haiku Deck og Projeqt. Når det gjelder nettbrett er app’en Explain Everything kanskje den mest kjente og brukte for øyeblikket.

Uansett hvilket av ovennevnte eller tilsvarende verktøy man velger, er det noen gylne regler som bør følges for å skape en god presentasjon.

Kort og konsis tekst. Stikkord framfor setninger. Få stikkord pr side (lysbilde).
Uthev gjerne sentrale ord med fete typer, kursiv og/eller farge.
Tenker du at tilhørerne skal få med seg mye tekst i etterkant, skriver du heller støttetekst som de før med seg framfor å legge all teksten i selve presentasjonen.

Bilder sier mer enn ord. De gjør det lettere å huske hva som ble sagt. Det viktigst er hva du sier, ikke hva du har skrevet av punkter. Snakker du fritt og kun har bilder til å illustrere det du sier, lytter tilhørerne i større grad.

Ryddige og strukturerte sider tiltaler øyet. Er oppsettet rotete, kan det i verste fall redusere tilhørernes konsentrasjon og fokus.

Tradisjonelt har presentasjoner vært sider (lysbilder) med tekst og bilder. Disse presentasjonene er en digitalisering av de gode, gamle lysbildene og tilfører i liten grad noe nytt. Etter hvert har det blitt vanlig å også legge til filmklipp fra f.eks. YouTube i presentasjonene. Men kan ikke presentasjoner være noe mer? En film, animasjonsfilm eller en lydfil kan også være en presentasjon – men disse typene presentasjon krever ikke nødvendigvis at du er fysisk til stede og utfyller presentasjonen.

Presentasjoner som kombinerer ulike typer medier (tekst, lyd, bilde, film) er mye brukt i metodikken Flipped Classroom. Eksempler på gode verktøy for å lage denne typen presentasjoner er Empressr og Knovio. Andre verktøy, som Present.me og VCASMO lar deg legge til video i allerede eksisterende presentasjonsfiler.


Til refleksjon

  • Hvilke presentasjonsverktøy kjenner du/har du brukt?
  • I hvilken grad må du som lærer kjenne et verktøy før elevene tar det i bruk?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser

Relaterte historier