Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

​MOOC

Stikkord: nettbasert kommunikasjon samarbeid adaptiv læring video

MOOC står for Massive Open Online Course og er, kort fortalt, nettbaserte fjernundervisningkurs som teoretisk sett har plass til ubegrenset antall deltakere. Mange høgskoler og universiteter verden over, også i Norge, tilbyr MOOCer.

For å delta i en MOOC kreves ingen spesielle kvalifikasjoner; alt man trenger, er å registrere seg som deltaker. Dog vil svært mange tilbydere ta betalt for å gi studiepoeng for kurset og/eller utstede kursbevis. Av denne grunn kan antallet som gjennomfører eksamen eller mottar kursbevis være langt færre enn det antall studenter som har valgt å følge kurset.

I en MOOC vil forelesninger gjøres tilgjengelig på nett for deltakerne, gjerne sammen med supplerende litteratur, aktuelle lenker og flervalgsoppgaver. En MOOC er som regel tidsavgrenset med en oppstarts- og sluttdato, og med eventuelle milepælsdatoer underveis. Arbeidet i MOOCer levert av høgskoler og universiteter foregår ofte innenfor rammene av en læringsplattform. Deltakerne bruker diskusjonsfora for å utveksle synspunkter og kunnskap, og de skriver i de fleste tilfeller også oppgaver. Dette gir muligheter for lærerne til å se deltakernes framgang og eventuelle vanskeligheter. En kan da også se for seg muligheten til å tilpasse læringen til den enkelte ut i fra vedkommendes prestasjoner (adaptiv læring).

MOOCer levert av høgskoler og universiteter retter seg i første rekke mot voksne. Det finnes dog også muligheter for barn og ungdom: Flere skoler og lærere har også tatt i bruk iTunesU for å dele sine forelesninger åpent med alle som er interesserte. Læreren kan også her dele fagstoff med deltakerne og tildele oppgaver. Her kreves ingen registrering eller innlogging, kun nedlasting av forelesningene. En slik forelesningsrekke kan man velge å følge når som helst; den er ikke tidsavgrenset på samme måte som andre MOOCer.  


Til refleksjon

  • Hvilke umiddelbare fordeler og ulemper ser du ved bruk av MOOC/iTunesU?
  • Hvordan kan du ta i bruk MOOC/iTunesU med dine elever?

Til fordypning

Relaterte artikler