Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Læringsplattform

Stikkord: nettbasert

En digital læringsplattform (eller LMS, Learning Management system) er et system for å administrere brukere, organisere læringsinnhold, tilrettelegge individualisert undervisningsstoff og kommunisere med elever,studenter, kolleger og foresatte. I Norge er nok de mest brukte læringsplattformene itslearning og Fronter, men det er også mange som bruker systemer basert på en åpen kildekode, som for eksempel Moodle.

Læringsplattformene blir gjerne markedsført som pedagogiske instrumenter, men det er den faktiske bruken som utgjør det pedagogiske. En læringsplattform er bare skallet rundt et faglig innhold, der ulike programmer, ressurser og verktøy støtter opp om selve læringsaktiviteten.


Til refleksjon

  • I hvilken grad har jeg tatt i bruk mulighetene som ligger i læringsplattformen?
  • Er min bruk administrativ mer enn pedagogisk?
  • På hvilken måte kan jeg bruke læringsplattformen mer pedagogisk?