Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Klasseledelse i teknologitette klasserom

Stikkord: klasseledelse

Økt bruk av teknologi i undervisningen har gitt lærere og elever nye muligheter for læring og interaksjon. Imidlertid viser det deg at spill, sosiale medier og nyheter ofte tar oppmerksomheten til elever i kortere eller lengre perioder. På denne måten skiller ikke barn og unges bruk av digitale enheter seg vesentlig fra hvordan voksne «multitasker» på for eksempel kurs, konferanser og møter.

Klasseledelse i det teknologitette klasserom vil fremover bli et must å studere for alle som underviser i skolen.

All bruk av teknologi i klasserommet innebærer risiko for at elevene blir distrahert, så man kan godt si at teknologien kommer med en pris. Det er imidlertid et faktum at elever til alle tider har blitt distrahert eller har drømt seg bort i timene. Å lede klasser i teknologitette klasserom er et spørsmål om å vurdere og velge hva slags ressurser og verktøy som er formålstjenlige. Lærere trenger ikke å beherske alle slags verktøy og programvare, men alle aktiviteter i undervisningen må være initiert av konkrete læringsmål. Hvis elevene egentlig ikke trenger å bruke datamaskin, kan læreren like gjerne be dem legge den bort. 

Dette er det lurt å ha kontroll på:

Gjennomtenkte undervisningsplaner

Teknologitette klasserom stiller store krav til planer, progresjon og metode.

 • Tenk igjennom;
  • Hva du vil at elevene skal lære og hvordan dette skal måles etterpå
  • Hvilken/hvilke metoder skal du bruke
  • Hvorfor
  • Når
 • Valg og vurdering av teknologi
 • Vurder hensikt;
  • Å undervise i IKT
  • Å undervise med IKT
  • Å undervise om IKT

Henting av og pålogging på bærbare datamaskiner

 • Etablere gode og ryddige rutiner for oppbevaring og lading
 • Etablere gode og ryddige rutiner for henting og pålogging
 • Unngå rot, bråk og uoversiktlige rom – Dette påvirker konsentrasjonen og arbeidsmiljøet, både til elevene og lærerne

Strategier for oppstart og oppmerksomhet

Når timen starter

 • Gi alle beskjedene som er nødvendige før maskinene startes opp
 • Vær pålogget før elevene kommer inn
 • På datarommet: Slå på alle maskinene før timen starter

Strategier for å få oppmerksomhet

 • Slå av skjermene
 • Lukk lokket på de bærbare datamaskinene
 • Klapperytmer kan ha mye for seg i de yngre årstrinnene

Strategier for å håndtere overganger

 • Det er viktig at elevene vet hva de skal gjøre så snart de har kommet inn i klasserommet
 • Elevene må vite hva de skal gjøre når de venter
 • Stillelesingsbok, oppgaver, datamaskiner – være kjent med hvilke programmer de skal bruke

Praktiske rutiner

 • Å hente bærbare datamaskiner
 • Brukernavn og passord, pålogging og avlogging

Rutiner for undervisningsøkter

 • Instruksjoner/beskjeder før arbeidet starter
 • Instruksjoner/beskjeder ved overganger
 • Rutiner for arbeid med oppgaver
 • Strategier for å få oppmerksomhet

Samhandling

 • Når og hvordan det er tillatt å prate sammen i klasserommet

Klasseregler

 • Utviklet i fellesskap, gjerne basert på felles regler

Til refleksjon

 • Hva tenker du om klasseledelse i teknologitette klasserom? Hva blir dine viktigste oppgaver som klasseleder?
 • Hvordan skal vi unngå at teknologien virker forstyrrende i stedet for læringsfremmende i klasserommet?