Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Interaktive tavler

Stikkord: visualisering presentasjon samarbeid deling

Hvilke positive effekter kan bruk av interaktive tavler gi? Hvordan bruker man tavlene for å oppnå økt læringsutbytte?

Hva er en interaktiv tavle?
En interaktiv tavle (også kalt digital tavle, elektronisk tavle eller interaktiv whiteboard) er hovedsaklig en berøringsfølsom tavle med projektor som viser skjermbildet fra en tilkoblet PC. Ved å bruke fingre eller spesialpenn på tavleflaten, styres programmene på den tilkoblede enheten. Man kan skrive med digitalt blekk på skjermbildet som projiseres, markere tekst, flytte på objekter og mye mer. 
Enkelte interaktive tavler er en stor, berøringsfølsom LCD-skjerm uten projektor.


Fordeler
De mulige fordelene ved bruk av interaktive tavler er mange:

 • gode framvisningsmuligheter (tekst, bilde, film).
 • lettere å visualisere vanskelig fagstoff.
 • motiverende og aktiviserende for elever.
 • elever blir mer konsentrert over tid og fokusert.
 • positiv innvirkning på elevatferd.
 • gjenbruk av programmer og presentasjoner er tidsbesparende for læreren.
 • bruk dokumentkameraer og digitale mikroskop, alle ser det samme samtidig.
 • alt som gjøres på tavla kan lagres.
 • støtter innsamling og analyse av respons fra elever (Student Response Systems).
 • samarbeid og deltakelse.


Tilpasses det gamle eller tilføre noe nytt?

Det er en fare for at tavlene tilpasses inn i eksisterende pedagogikk og at de bare blir svært kostbare projektorer. Hall og Higgins viste i en undersøkelse i 2005 at overdreven bruk av tavla kun som projektor kan gi mindre motivasjon og oppmerksomhet og dermed dårligere læringsutbytte. Flere studier peker på at utprøving og innovasjon og dermed økt trygghet i bruk hos læreren er avgjørende for å oppnå økt læringsutbytte ved bruk av interaktive tavler.

Det viktigste tavle tilfører, er interaktivitet. Læreren kan ikke stå i fokus for bruk av tavla; elevene må være aktive deltakere. Desto større interaktivitet, desto mer kollektiv refleksjon, toveiskommunikasjon og aktiv deltakelse. Aktivt deltakende elever vil ha mulighet til å påvirke læringsinnholdet og bygge kunnskap og kompetanse gjennom samhandling.

Burden (2002) har, med utgangspunkt i Gibsons (1999) arbeid, beskrevet tre nivåer for bruk av interaktive tavler:

 1. Infusion. Teknologien puttes inn i eksisterende praksis og kan også forsterke denne. Tavlene er gjerne plassert i egne ikt-rom og brukes som et didaktisk verktøy av læreren mens elevene er passive.
 2. Integration. Teknologien er en naturlig del av fagplaner og arbeidsmåter. Den brukes for å styrke læringen av spesifikke kunnskaper og kompetanser. Ulik programvare tas i bruk på tavlene. Elevene har en mer aktiv rolle i forhold til tavlene.
 3. Transformation. Teknologien gir en merverdi i opplæringen i alle fag/emneområder. Lærerne skaper og bruker ulike ressurser. Elevene er sentralt involverte i bruken av tavla og bygger kunnskap og kompetanse gjennom interaksjon.

Modellen har mange likhetstrekk med Puenteduras SAMR-modell.

Hvordan arbeide for økt læringsutbytte?

Følgende bruk av interaktive tavler har gjennom forskning vist seg å ha positiv effekt på elevenes læringsutbytte:

 • Markere viktig innhold (markeringspenn, ringe rundt...) og rette opp feil direkte i materiellet så alle ser.
 • Dra-og-slipp-oppgaver og sette-sammen-objekter-oppgaver, gjerne i kombinasjon med forsterkere som applaus. Det er essensielt at man går gjennom korrekte svar i plenum umiddelbart etter gjennomføring av oppgaven for å få læringseffekt.
 • Se ulike media (bilde, film) en fordel for visuelt sterke elever. Å ta på og flytte på objekter en fordel for taktilt sterke elever.
 • Zoom-funksjon for å fokusere på deler av stoffet av gangen. Fordel for synshemmede elever.
 • Finne gjemte deler av et bilde ved å bruke spotlight-funksjon eller rullgardin-funksjon.
 • Spille ulike typer spill.
 • Bruk av responssystemer (Student Response Systems).

Til refleksjon

 • Tenk på egen bruk av interaktive tavler. På hvilket av Glover, Miller og Burdens nivåer befinner du deg i hovedsak? Hva kan du eventuelt gjøre for å komme opp på et høyere nivå – hva trenger du av kompetanse? Hvem kan hjelpe deg?
 • Hvilke ressurser bruker du og dine kollegaer for å få til interaktivitet og elevaktivitet ved bruk av interaktive tavler? Er det kollegaer som er spesielt dyktige på dette, og som du kan henvende deg til for å lære mer?
 • Bruker du Student Response Systems (SRS) pr i dag? I hvilke sammenhenger tenker du at SRS er nyttig? Se dette gjerne i sammenheng med vurdering for læring.  

Til fordypning

Relaterte ressurser

Relaterte historier