Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Hvorfor digital didaktikk?

Stikkord: motivasjon konnektivisme lærerrollen

Digital didaktikk handler om undervisningskunst i en digital verden og utfordrer lærerens tradisjonelle arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering. En digital didaktikk endrer de fysiske rammene skolen gir for læring og endrer lærerens rolle i elevenes læringsarbeid. Det handler om å skape en skole som er motiverende, og som har fokus på fremtidens kompetansebehov og bedre læring for alle.


Til refleksjon

  • Hva er dine tanker rundt digital didaktikk?