Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Hva er skole i fremtiden?

Stikkord: konnektivisme nettbasert video kommunikasjon læringsstiler

Tilgang på teknologi og internett for alle har ført til store endringer i hvordan vi lærer. Har skolesystemet vårt tatt høyde for det, eller utdanner vi mennesker for gårsdagens samfunn?

Sugata Mitra er en indisk utdanningsforsker, som blant annet er opptatt av hvordan en kan utnytte teknologi og barns iboende trang og evne til å lære. Se videoen under og bli inspirert eller provosert;-)


Til refleksjon

  • Deler du Sugata Mitras elevsyn?
  • Hvordan kan teknologi støtte elevenes læringsutbytte i ditt klasserom?
  • Hvordan legger du til rette for at elevene dine kan bruker hverandre som læringsressurser?
  • Hva tenker du om funksjonen "Granny cloud"?