Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Flipped classroom

Stikkord: visualisering nettbasert video læringsstiler

Flipped Classroom eller omvendt undervisning, som det ofte kalles på norsk er en metode som snur tradisjonell undervisning på hodet. Kort fortalt vil det si at instruksjoner og forelesninger legges tilgjengelig på nettet, mens tiden i klasserommet blir brukt til oppgaveløsning og veiledning med lærer og medelever.

Hvorfor omvendt undervisning?

  • Mer tid til veiledning med elevene
  • Læring er uavhengig av tid og sted. Forelesninger og instruksjoner er alltid tilgjengelige for elevene for repetisjon,
  • Enkelt å tilrettelegge for hver enkelt elev. Elevene jobber i sitt tempo.
  • Elever med stort fravær kan følge undervisningen
  • Gir god mulighet for å sjekke ut forkunnskaper

Hvordan kan jeg drive omvendt undervisning?

Omvendt undervisning kan organiseres på mange ulike måter. Det vanligste er kanskje å la elevene lese en tekst, gjennomgå en presentasjon eller se en videosnutt hjemme i lekse. Det understrekes at det er viktig at dette settes i en kontekst og at elevene får mulighet til å reflektere gjennom en quiz eller et skjema for å gi tilbakemelding på ting de ikke forsto, eller kunne tenke seg veiledning på med lærer.

Hva skal til?

Omvendt undervisning kan gjerne organiseres gjennom en læringsplattform, men det er ikke nødvendig. Du kan for eksempel spille inn videosnutter med instruksjoner eller forklaringer ved hjelp av skjermopptak og kanskje et webkamera. Både mobil, nettbrett og pc, har enkle apper og onlinetjenester der dette kan gjøres enkelt (se Relaterte ressurser og historier). Videoene bør være korte. Forkunnskaper og tilbakemeldinger fra elevene kan foreksempel sjekkes ved å lage en test/quiz-verktøy i læringsplattformen, i et samskrivinsdokument, et tankekart eller et SRS (student respons system). 

Flipped Classroom

Created by Knewton and Column Five Media


Til refleksjon

  • Hvilke fordeler ser du ved omvendt undervisning?
  • Tror du denne måte å undervise på kan passe alle elever?
  • Hvordan kan omvendt undervisning føre til mer effektiv bruk av tid i klasserommet?
  • Hvordan ville du organisert omvendt undervisning på ditt team?