Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Video

Stikkord: film animasjon læringsstiler video visualisering presentasjon

Film har “alltid” blitt brukt som et medie i skolen. Tidligere har elevene hovedsakling vært konsumenter, men teknologiutviklingen de siste årene har også gjort elever og lærere til aktive produsenter av film. Med for eksempel iMovie eller Puppet Pals (og mange andre)  kan man produsere film med høy kvalitet på kort tid.

Hvorfor bruke film?

Filmmediet er en del av elevenes måte ut lære og uttrykke seg på på areaer utenfor skolen. I hvilken grad video er et godt læremiddel/metode avhenger selvfølgelig av den pedagogiske konteksten. Video kan motivere, konkretisere, legge til rette for tilpasset opplæring (repetere, spole, stoppe), instruere, aktualisere problemstillinger, visualisere og støtte ulike læringsstrategier. 

Eksempler på bruk av film i undervisningen

  • Videorespons som underveis- eller sluttvurdering
  • Video som dokumentasjon/bevis for og av læring, feks ukeslutt med iMovie
  • Flipped classroom - lærer filmer undervisningssnutter og gjør tilgjengelig for elevene for eksempel via læringsplattform
  • Video som kommunikasjon, Skype, Google Hangout, Facetime
  • Video for å tilegne seg kunnskap, feks gjennom Youtube

Til refleksjon

Til refleksjon:

  • Kan video effektivisere arbeidet med vurdering? Hvordan?
  • Hvordan kan video støtte læringsarbeidet til elevene?
  • Er remix plagiat?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser

Relaterte historier