Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Digital dømmekraft

Stikkord: digital dømmekraft nettvett opphavsrett skole-hjem-samarbeid

Digital dømmekraft er et begrep man nå ofte benytter når man omtaler det å kunne ferdes på nett på en trygg og god måte.

Trusler på nett var ofte tidligere ofte hackere eller andre som kunne skaffe seg tilgang til datasystemer via å knekke koder o.l. I dag er det mer vanlig å bli lurt eller lokket til å laste ned skadelig programvare, eller å gi fra seg privat informasjon som kan bli brukt til svindel. Det finnes selvfølgelig gode antivirusprogrammer og brannmurer som filtrerer bort en del uønsket materiale, men det blir stadig viktigere å utdanne brukerne selv til kritisk å vurdere nettsteder og avsendere. Da må man inneha kunnskap om truslene som finnes og kunnskap om hvordan man unngår disse.

Et annet aspekt ved digital dømmekraft er at brukerne av nettet bør ha en kritisk tilnærming til hva som legges ut av informasjon om seg selv og andre på sosiale medier og på nett generelt. Det finnes lovverk som regulerer dette ift. opphavsrett på materiale og eieforhold som brukerne (elever og lærere) bør ha kjennskap til.

Det blir ukritisk delt mange private bilder på åpne nettsamfunn og sosiale medier i dag av barn og unge. Dette kan være en utfordring for personvernet og flere unge forteller om at de i ettertid nok angrer på mye av det de har lagt ut. En del unge er nok ikke klar over hvilke regler som gjelder. Andre opplever at deres egne personlige opplysninger ubevist eller bevist blir lagt ut av andre.

Sosiale medier og åpne nettsamfunn og bruken av disse tydeliggjør derfor problemstillinger rundt ytringsfrihet, medieregulering og sensur.

Nasjonale organer har tatt dette på alvor og utarbeidet strategier for nasjonal informasjonssikkerhet. Medietilsynet har det nasjonale ansvaret for å koordinere innsatsen inn i dette feltet og gi retning for arbeidet.

Skolen, foreldre og foresatte spiller en stor rolle i å lære opp barn og unge til nettvett og god digital dømmekraft.


Til refleksjon

  • Hvordan legges det til rette for arbeidet med digital dømmekraft på din skole?
  • Hvordan kan man legge opp digital dømmekraft som tema på foreldremøter? Hvilket syn skal skolen forfekte, hva er skolens rolle og ansvar?
  • Hvordan engasjere og bevisstgjøre foreldre/foresatte? Hvordan bruke foresatte som ressurser?

Til fordypning

Relaterte røster