Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Creative Commons - lovlig gjenbruk av åndsverk

Stikkord: opphavsrett digital dømmekraft bilde video film musikk tekst deling

Creative Commons er en ideell organisasjon som arbeider for å øke antallet åndsverk som er lovlig for alle å dele eller bygge videre på. Slike åndsverk kan være bilder, tekst, video og musikk.

Har man rettigheten til et verk, kan man benytte seg av en lisens for å frasi seg enkelte åndsverksbeskyttelser – slik at verket kan brukes lovlig av andre. Rettighetshaveren kan kreve at vedkommende krediteres når verket benyttes. Det kan også ligge restriksjoner på kommersiell bruk og endringer/videreutvikling av verket.

Flere nettsteder lar brukerne merke sine verk med Creative Commons-lisens. Eksempler på slike nettsider er Flickr og Wikipedia. Når man søker etter bilder gjennom Google, kan man under menyen «innstillinger for søket» velge «bruksrettigheter» og velge å søke etter bilder som er merket for gjenbruk. Når du klikker på et bilde og velger å besøke siden, vil du finne informasjon om hva slags lisens som er knyttet til bildet.


Til refleksjon

  • Hvordan er besvisstheten rundt opphavsrett ved din skole (lærere, elever)?
  • Hvordan kan du arbeide for økt kjennskap til opphavsrett og CC-lisensierte verk med dine elever?

Til fordypning

Relaterte artikler

Relaterte ressurser

Relaterte røster