Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

App´er

Stikkord: nettbrett app

App er en forkortelse for applikasjon eller mobilapplikasjon og betegner i dagligtalen et dataprogram som kan installeres på mobile enheter (smarttelefon, nettbrett).

App´er lastes ned fra internett. Har man et Apple-produkt (iPhone, iPad, iPod), laster man ned app´er fra Apple´s App Store. Android-brukere (eks.: HTC, LG, Samsung, Google, Motorola, Sony) kan laste ned app´er fra Google Play, og de som har Windows får sine apper på Windows Phone Store. For å kunne laste ned app´er må man ha registrert seg med en iTunes-konto (Apple), Google-konto (Google Play) eller en Microsoft-konto (Windows Phone Store).

De fleste app´er krever ingen registrering, mens enkelte andre krever at man oppretter en brukerprofil. Der det er aktuelt å lagre progresjon eller innhold, er registrering som regel nødvendig. Stadig flere skoler kjøper inn nettbrett til sine elever – enten ett til hver elev, eller som klassesett til bruk for alle elever. Man må være klar over at en del app´er er tiltenkt én bruker, slik som f.eks. e-postleser, notatprogrammet Evernote og skylagringstjenesten Dropbox. Om flere elever bruker samme enhet, er det viktig at de ikke får tilgang til hverandres brukeropplysninger og -kontoer.

Mange app´er er gratis, men det er også en god del som koster penger. De som er gratis, har gjerne reklame og/eller begrenset funksjonalitet. Dersom en app koster litt, er det større sannsynlighet for at den blir kontinuerlig videreutviklet og oppdatert. Gratis-app´er blir i mindre grad oppdatert og utviklet. Det er mange gratisapp´er som tilbyr kjøp av tilleggsfunksjoner inne i programmet, og i noen av app´ene kan det være svært lett å trykke på «kjøp»-knappen, enten av fristelse eller ved et litt uheldig trykk. Heldigvis kan man skru av muligheten for kjøp direkte i en app på innstillingene for selve enheten om man ønsker det.

Det finnes app´er til uendelig mange ulike oppgaver og områder. En del av dem er en digitalisert versjon av notatblokk og ringpermer mens andre gir helt nye muligheter for aktiviteter og læring. Dersom elevene skal oppleve at bruk av nettbrett og app´er er læring og ikke først og fremst lek, er det et par ting som er viktig å huske på:

  • bruk app´er til læring, ikke aktivitet. Førforståelse, samtale underveis og oppsummering i plenum blir ekstra viktig.
  • still elevene spørsmålene: Hva lærte du nå? Hvordan lærte du det? Dette bidrar til at elevene blir bevisste egen læring gjennom app´ene.
  • det er ikke app´ene i seg selv som gir læringen – de bare visualiserer og gjør stoffet forståelig for elevene. Det er i samhandlingen og refleksjonen med medelever og lærere læringen skjer.
  • ikke bruk «frilek med app´er» som belønning til elevene. Da blir nettbrettet lett en underholdningsmaskin og det kan bli vanskeligere å få elevene til å arbeide seriøst med faglige oppgaver når det står på programmet.
  • Vær oppmerksom på at mange oppgaver løses raskere når elevene arbeider med app´
    er enn når de arbeider med papir og blyant. Sørg for at elevene har nok oppgaver/utfordringer å arbeide med.

Ett eksempel på bruk av app for språklæring finner du her: http://oupeltglobalblog.com/2013/10/07/enhancing-learning-using-an-app-in-class/


Til refleksjon

  • Hvordan vil utbredt bruk av app´er i undervisningen utfordre/endre din rolle som lærer og klasseleder?
  • På hvilke måter tenker du en app kan bidra til bedre læring?
  • Hvilke læringsstrategi(er) ligger i de app´er du bruker i din undervisning og hvordan understøtter de kompetanse-/læringsmålene elevene jobber etter?