Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

Adaptiv læring

Stikkord: læringsstiler lærerrollen pedagogikk tilpasset opplæring adaptiv læring

Adaptiv læring kalles også personalisert læring. Denne læringsmetoden gjør eleven til en aktiv medskaper av egen læring.

I adaptiv læring brukes systemer som sjekker hva elevene kan, henter fram aktuelle ressurser samt tester elevens måloppnåelse og framgang over tid. Læringsprosessen blir individualisert og tilpasset den enkeltes læringsbehov og læringsmåter.

Det finne ulike tekniske løsninger for adaptiv læring – både programvare og nettbaserte løsninger er tilgjengelig. Ulike spill er også basert på adaptiv læring – valg du gjør i spillet vil føre deg i ulike retninger i fortsettelsen.

Man kan også selv lage et system for adaptiv læring gjennom f.eks. bruk av såkalte læringsstier. Et annet lett gjennomførbart opplegg med adaptiv læring er å la elevene løse oppgaver og basert på sine resultater få scanne en bestemt QR-kode som tar eleven videre til nye utfordringer. For hver avsluttet oppgave bør det være to-tre ulike veier videre avhengig av elevens resultat.


Til refleksjon

  • Med de ressursene du har tilgjengelig i dag - hvordan kan du gjennomføre adaptiv læring?
  • Er det noen fag/emneområder egner seg spesielt godt for denne læringsformen?

Relaterte artikler

Relaterte ressurser