Logo digitaldidaktikk.no

Refleksjon

Teori Metode Verktøy

< Meny

21.century learning

Stikkord: konnektivisme 21st century skills ferdigheter

På god vei inn det 21. århundre er skolen og synet på læring i endring. Kravene til ferdigheter og egenskaper hos den oppvoksende generasjon er og vil bli annerledes enn tidligere. Synet på læring likeså – hvordan lærer vi best og hvordan kan teknologien som i stadig større grad er en del av samfunnet vårt hjelpe til med læring?

I en skole som har som mål å forberede/utdanne unge mennesker til velfungerende individer i fremtidens samfunn er det vesentlig å forutse hvilke ferdigheter man regner med vil bli viktige inn i det 21. århundre.

Dette har 250 forskere og 60 institusjoner over hele verden diskutert og drøftet og kommet fram til følgende konklusjon som deler ferdighetene elevene i dag vil trenge for det 21. århundre inn i fire hovedkategorier.

Elevene bør være i besittelse av :
- Ferdigheter innen ulike måter å tenke på. Evne til kreativitet, kritisk
  tenkning, problemløsning, beslutningstaking og læring blir vesentlig.

- Ferdigheter innen ulike arbeidsmåter innen kommunikasjon og samhandling.

- Ferdigheter innen informasjons - og kommunikasjonsteknologi ( IKT ) og informasjonskompetanse.

- Ferdigheter til å mestre et godt liv og til å delta aktivt i samfunnet.

Et fellestrekk for alle kategoriene ansees å være at elevene må lære å samarbeide med andre gjennom teknologi som grunnleggende ferdigheter i et kunnskapsbasert velferdssamfunn. Elevene må lære å samarbeide om problemløsning hvor man utveksler ideer, kunnskap og ressurser på tvers av klasser, skoler, kommuner og land. Læring gjennom digitale kanaler, ulike nettverk o.l. bidrar til utviklingen av elevene sosiale og intellektuelle kapital.

Kanskje lærerne er de som aller best ser hvordan teknologien vi bruker i vårt daglige liv påvirker hvordan elevene lærer. Studenter og elever har endret seg, lærere har endret seg, læring i seg selv har endret seg. Læringsverktøyene har også utviklet seg tilsvarende.

Likevel er det typiske klasserommet hvor læring foregår ganske uforandret gjennom de siste 100 år.

Læringsmiljøer revolusjonerer ikke av introduksjonen av en kul app eller fler. Langt viktigere er lærerens rolle i å bruke dagens teknologi for å gjøre læringen og kunnskapen
tilgjengelig og engasjerende gjennom å oppmuntre elevene til å skape, kommunisere og samarbeide på måter som aldri før har vært mulig.

Verden blir stadig mindre sies det. Folk reiser, flytter på seg, utdanner seg på tvers av kontinenter i stadig større. Et poeng blir da å forberede våre elever til den globaliserte arbeidsstyrken. Det er opp til lærerne å finne de beste måtene å integrere teknologi inn i undervisningen slik at vi å oppfylle læreplanen krav, og mange nyttige teknologiløsninger er tilgjengelige, til og med gratis.

Selv i tradisjonelle klasserom kan lærere gjøre bruk av de mobile og nettbaserte løsningene som kan bidra til å
øke læringen inn mot disse ferdighetene man anser som viktige for neste generasjon.

Klasserom tilpasset for denne typen læring kan inneholde:

- Interaktive tavler som lar klassen jobbe seg gjennom materialet sammen.

- Tilgang via internett til engasjerende og transformativt innhold fra hele
  verden via testede og pålitelige læringsportaler.

- Penner som tar opp lyd og data mens du skriver.

- Mobile enheter med langvarige batterier som
  tillater elevene å lære underveis fra det ene til det andre.

- Stasjonære og mobile enheter som ikke er bundet av gammeldagse ledningsnett.

- Web-baserte applikasjoner som kobler studenter, foreldre og lærere sammen i ulike
  typer nettverk.

Kanskje er vi i Norge på god vei allerede, kanskje har vi mye å lære ennå. Uansett kommer det mye an på lærerens evne til å ta i bruk ny teknologi naturlig inn mot økt læring i nye former.


Til refleksjon

  • Hvordan er din skole tilrettelagt for å møte disse utfordringene?
  • Hvilken felles bevissthet finnes på din skole rundt disse emnene? 
  • Hva kan du bidra med for å legge til rette for en slik  type undervisning med utstyret du allerede har?