Logo digitaldidaktikk.no

Historier

Padlet - Bjørn Sigurd HjetlandBjørn Sigurd er en kreativ pedagog på Løkeberg skole. Han forteller her hvordan han bruker Padlet (virtuell oppstagstavle) til blant annet idemyldring, samarbeid på tvers av landegrensene og på foreldremøter.