Logo digitaldidaktikk.no

Historier

Omvendt undervisning - Vibeke Molandsveen


Vibeke Molandsveen arbeider ved Hokksund ungdomsskole og underviser i matematikk og naturfag. Hun bruker digitale verktøy aktivt i sin undervisning. Blant annet bruker hun mye SMARTBoard og har også brukt innspillingsmuligheten i SMARTNotebook til å spille inn instruksjonsvideoer for sine elever.