Logo digitaldidaktikk.no

Historier

Få inspirasjon av andre pedagoger! Her vil vi publisere nye praksiseksemper jevnt utover våren.


Omvendt undervisning - Vibeke Molandsveen

Les mer


Padlet - Bjørn Sigurd Hjetland

Les mer